Persondataforordning

Håndtering af dine personoplysninger


Hos Ringsted Dyreklinik vil vi løbende, på  elektronisk og på anden systematisk måde, behandle forskellige persondata om dig i forbindelse med din tilknytning til os. Det er nødvendigt for at sikre en god og sikker behandling af dit eller dine kæledyr hos os. Vi er i den forbindelse forpligtet til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.


Det overordnede formål med håndteringen af dine oplysninger, er at kunne foretage den administration, der er knyttet til konsultation og behandling af dit eller dine kæledyr. Det vil sige indgåelse aftalen, samt processen omkring undersøgelse, behandlingsforløb og afslutning.

Ringsted Dyreklinik er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os, og har således i henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.


For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen samt evt. øvrig lovgivning sætter herfor.


Dette indebærer bl.a., at du til enhver tid kan rette henvendelse til Ringsted Dyreklinik, Vestervej 36, 4100 Ringsted, 57611033 eller info@ringsteddyreklinik.dk, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

For forsat at modtage materiale f.eks. vaccination reminder fra os per mail eller post skal du INTET foretage dig.

 

Ønsker du derimod ikke at modtage materiale fra bedes du kontakte os pr. mail: info@ringsteddyreklinik.dk


Den fulde databehandleraftale kan findes på dette link


Ringsted Dyreklinik     *     Vestervej 36     *     4100 Ringsted     *     Tlf. 57 61 10 33     *     Fax 57 61 10 24     *     info@ringsteddyreklinik.dk     *     CVR 29131953